Udruzenje pcelara Visegrad
 > O nama   > Višegradska razglednica   > Pčelarstvo Gornjeg podrinja   > Manifestacije   > Kontakt   > Linkovi   > Galerija
 > Početna strana
 > Kalendar radova
 > Pčelarska iskustva
 > Savjeti za pčelare
 > Medonosno bilje
 > Apiterapija
 > Literatura
 > Ponuda-potražnja
 > Iskustva i inovacije
 > Rojenje
 > Bolesti pčela
 > Prihrana pčela
 > Uzimljavanje pčela
 > Prostor za članove
 > Korisni recepti
 > Zanimljivosti
 > Vijesti
 > Komentari

 


PČELARSTVO GORNJEG PODRINJA

Regionalni savez pčelarskih organizacija gornjedrinske regije

"BIJELA PČELA"

Savez je osnovan na osnivačkoj skupštini 04.marta 2004.godine, održanoj u Višegradu na inicijativu udruženja pčelara "Višegrad", a u prisustvu predstavnika kancelarije OSCE-a gospodina Nikole Yordanova, koji je prisutnima održao i trening za izradu regionalne strategije razvoja u ovoj oblasti.

Na ovoj skupštini dogovoreni su pravcirazvoja ove oblasti i o tome donesen "Protokol", koji su potpisali predstavnici slijedećih udruženja:
Udruženje pčelara "Višegrad" iz Višegrada, "Medovina" iz Rudog, "Polen" iz Foče, "Lipa" iz Čajniča i "Sat" iz Rogatice.

U aktivnosti saveza uključuje se i Udruženju pčelara "Bagrem"iz Goražda, sa čijim predstavnicima je također ostvarena dobra saradnja na svim poljima.

Jedan od ciljeva ovog saveza je i izrada regionalnog projekta razvoja pčelarstva i pronalaženje potencijalnih donatora i kreditora.

Na drugoj skupštini održanoj takođe u Višegradu dogovoreno je da se urade pripreme za registraciju i normativna akta, poslije čega će se savez registrovati i u narednom periodu preuzeti vodeću ulogu u razvoju pčelarstva na ovoj regiji i koordinirati rad svih opštinskih udruženja, kao i njihovog članstva. Uključenjem u Savez udruženja pčelara Republike Srpske, odustalo se od registracije regionalnog saveza, pa je nastavio da djeluje sastavu tog krovnog saveza.

Osnovni cilj saveza je: Dostizanje evropskih standarda u pčelarskoj proizvodnji, a posebno standarda kvaliteta.

Dogovoreno je i da sjedište ovog saveza bude u Višegradu u prostorijama udruženja pčelara "Višegrad", a da svaki prostor ostalih opštinskih udruženja ujedno bude i ispostava ovog saveza.
Udruženje pčelara "Višegrad" iz Višegrada je za osnivanje ovog saveza i izradu regionalnog projekta razvoja dobilo punu podršku opštine Višegrad, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede RS koje je obećalo i konkretnu materijalnu podršku, Zavoda za zapošljavanje RS koje je već odobrilo finansijsku podršku u dijelu novog zapošljavanja, kao i čitavog niza drugih organizacija, iskazanu u vidu pisama podrške, sklopljenih sporazuma o saradnji, predugovora, kao i poziva na saradnju.
U narednom periodu neophodno je opremiti ovaj savez kao i njegove članice osnovnom opremom (bar po jedan kompjuter i telefax ), a rukovodstvu navedenih udruženja i članstvu pružiti potrebnu obuku da bi mogli uspješno ostvariti zacrtane ciljeve.

Ovom prilikom pozivamo sve one koji mogu na bilo koji način da pomognu ovom savezu u njegovom radu i dostizanju zacrtanih ciljeva da nam se jave radi uspostavljanja saradnje.

[ vrh strane ]

PČELARSKA KARTA GORNJEDRINSKE REGIJE
(trenutno stanje-statistika)

Regija Gornje Podrinje obuhvata teritoriju opština: Foča, Novo Goražde, Rogatica, Višegrad, Rudo i Čajniče koje pripadaju Republici Srpskoj, kao i opštine: Goražde i Ustikolina, koje pripadaju Federaciji BiH.

Savremene agrotehničke mjere u poljoprivredi ove regije primjenjuju se na gotovo zanemarivim površinama, tako da je i prisustvo pesticida i herbicida zanemarivo, a na većem dijelu teritorije i ne postoji. Veći dio ove teritorije je rijetko naseljen. Dva velika akumulaciona jezera na rijeci Drini uslovljavaju uglavnom blage zime i ranu pojavu prvih cvjetova u dolini rijeke Drine i njenih pritoka sa nadmorskim visinama od oko 300 do 400 m, a u neposrednom okruženju planine i visoravni sa nadmorskim visinama od 1000, pa do preko 2000 m nadmorske visine pružaju sasvim drugačiju, znatno oštriju klimu, sa pojavom prvih cvjetova u kasnijem periodu.

Sve naprijed navedeno obezbjeđuje ovoj regiji ogromne, još uvijek većim dijelom neiskorištene resurse za proizvodnju visoko kvalitetnog, biološki čistog uglavnom livadskog i šumskog, ali i ostalih vrsta meda, zavisno o zastupljenosti pojedinih vrsta medonosnog bilja na određenim užim lokalitetima.

Pčelarstvom se na ovoj regiji bavi ukupno oko 900 pčelara, ili 1.2%, koji posjeduju oko 12354 košnica što je jedna košnica na 6 do 7 stanovnika ili 6 košnica po jednom km2. U tabeli 1. prikazani su orijentacioni podaci po opštinama.

Tabela 1.

Opština Ukupan broj pčelara, oko Ukupan broj košnica Prosječan broj košnica po pčelinjaku Prosječan prinos meda kg Ukupan
prosječan
prinos
godišnje
1
2
3
4
5
6
Foča
140
1820
13
13
23660
Ustikolina (FBiH)
20
200
10
10
2000
Goražde (FBiH)
350
3850
11
12
42350
Novo Goražde Nemamo podatke 0 0 0
Rogatica
80
960
10.5
11
10000
Višegrad
120
3204
26,7
11
35240
Rudo
80
1120
14
13
15000
Čajniče
100
1200
12
6
7000
Ukupno:
890
12354
13,9
11
135250

Usitnjena, neorganizovana, proizvodnja koja daje niske prosječne prinose, iako daleko od rentabilne, moderne i tržišno orijentisane proizvodnje, uspjela se održati zahvaljujući tome što se većina pčelara dodatno angažuje na drugim poslovima, na vlastitim imanjima u poljoprivredi, ili na sezonskim poslovima van ove regije, a jedan dio pčelara se pčelarstvom bavi isključivo iz hobija. Modernu tehnologiju pčelarske proizvodnje primjenjuje samo manji broj najjačih proizvođača.
Ukupan prosječno ostvaren bruto prihod od meda, je oko 1 milion KM godišnje.

Prosječan broj košnica po jednom pčelinjaku je oko 12, a donja granica rentabilnosti je 30 košnica. Preko 30 košnica ima oko 60 pčelara, od čega preko 50 košnica oko 20 pčelara.

Ukupna vrijednost investiranog vlastitog kapitala u ovu proizvodnju je oko 3 miliona KM, ako se uzme u obzir da cijena košnice sa pčelama, izgrađenim voskom u košnicama i zalihom meda i polena u njima iznosi preko 200 km, a prosječna vrijednost uložena u ostalu opremu, inventar i ambalažu po pčelinjaku iznosi minimalno 500 KM. Pčelari ove regije predstavljaju jednu veliku "firmu", sa skoro 1000 "zaposlenih" i ukupnim bruto proizvodom od preko 1 miliona KM godišnje, a da u ovoj djelatnosti imamo samo jedno lice zvanično uposleno sa zdravstvenim i penzionim osiguranjem (u udruženju "Višegrad").

Iako ima respektivne potencijale, pčelarstvo na ovoj regiji je još uvijek opterečeno brojnim problemima od kojih ću nabrojati samo neke: usitnjenost proizvodnje (min 30 košnica po pčelinjaku), neuređenost tržišta i nelojalna konkurencija, izostanak podrške lokalnih i republičkih vlasti, loša organizovanost i neopremljenost udruženja i dr.

Uz relativno nisku dokapitalizaciju, obuku u osvajanju savremenih metoda proizvodnje, uređenje ove oblasti koje bi podrazumjevalo donošenje novih i poštovanje postojećih propisa, plansko i stručno organizovanje mjera za suzbijanje bolesti pčela, neki vid osiguranja i plasman povoljnih kredita, ovu proizvodnju planiramo staviti u funkciju razvoja, zapošljavanja (posebno mladih), borbe protiv siromaštva, kao i održivog povratka.

U tabeli 2 dobijamo slijedeću sliku:

Opština Ukupan broj pčelara, oko Ukupan broj košnica Vrijednost ulož.kapitala u košnice KM Vrijednost ulož.kapitala u inv.i opr.
KM
Ukupna vrijednost inv.kapitala
KM
1
2
3
4
5
6
Foča/Srbinje
140
1820
364000
70000
434000
Foča/Ustikolina
20
200
40000
10000
50000
Goražde
350
3850
770000
175000
945000
Novo Goražde
20
200
40000
10000
50000
Rogatica
80
960
192000
40000
232000
Višegrad
120
3204
640800
60000
700800
Rudo
80
1120
224000
40000
264000
Čajniče
100
1200
240000
50000
290000
Ukupno:
890
12354
2510800
455000
2965800

Napomena: Podaci za Višegrad su ažurirani sa 03.12.2007. a za ostale opštine su iz 2004. godine.

Kakuća Božo

[ vrh strane ]Sajt je urađen uz finansijsku pomoć Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

eXTReMe Tracker