Udruzenje pcelara Visegrad
 > O nama   > Višegradska razglednica   > Pčelarstvo Gornjeg podrinja   > Manifestacije   > Kontakt   > Linkovi   > Galerija
 > Početna strana
 > Kalendar radova
 > Pčelarska iskustva
 > Savjeti za pčelare
 > Medonosno bilje
 > Apiterapija
 > Literatura
 > Ponuda-potražnja
 > Iskustva i inovacije
 > Rojenje
 > Bolesti pčela
 > Prihrana pčela
 > Uzimljavanje pčela
 > Prostor za članove
 > Korisni recepti
 > Zanimljivosti
 > Vijesti
 > Komentari

 


PROSTOR ZA ČLANOVE

Spisak članova udruženja pčelara "Višegrad" u 2007. godini

Redni Br.

Ime i prezime

God. rođenja

Mjesto pčelinjaka

Broj društava

Tip

košnice

1.

Cuca Žarko

1928.

Prelovo

19

LR

2.

Draganić Mirko

1931.

Prelovo

30

LR

3.

Draganić Anđelko

1926.

Prelovo

35

LR

4.

Cvjetković Rajko

1961.

Rogatica

10

LR

5.

Kakuća Božo

1960.

D.Rijeka

65

LR-FAR.

6.

Sraić Božidar

1970

Šeganje

80

LR

7.

Ponjarac Rajko

1949.

Vučine

30

LR.

8.

Savić Zoran

 

Crnča

20

LR.

9.

Šarenac Neđo

1952.

Dušče

22

LR

10.

Drekalo Ljubomir

1965

Crnča

20

LR

11.

Sarić Đorđo

1924.

Šeganje

25

LR

12.

Mirković Nenad

1958.

Glavica

3

LR

13.

Barjaktarević Rasim

 

Rodić Brdo

10

LR

14.

Stojanović Radislav

1953.

Dušče

20

LR

15.

Tasić Radoje

1953.

Tasići

70

LR

16.

Ilić Konstadin

 

Prelovo

11

DB

17.

Sarić Jovan

1967.

Bikavac

10

LR

18.

Pjevčević Budimir

1951.

Jezernice

30

LR.

19.

Stojanović Jovo

1954.

Jagodina

28

LR.

20.

Kujundžić Milovan

1946.

Crnča

5

LR.

21.

Božić Ratko

1945.

D. Lijeska

40

LR

22.

Alispahić Ervedina

1954.

G. Crnča

3

LR.

23.

Pejović Mitar

1959.

Bjegovići

61

LR

24.

Sarić Ilija

1958.

Osojnica

20

LR.

25.

Savić Momir

1952.

Drinsko

50

LR

26.

Lakić Vasilije

1993.

Okolište

5

LR

27.

Sinanović Salko

 

Meremišlje

20

LR.

28.

Pecikoza Obrad

1931.

Omar

40

Pološke

29.

Kadrić Ibrahim

 

Okrugla

10

LR.

30.

Nalo Ibrahim

 

G. Crnča

16

LR

31.

Memišević Bilal

 

Omeragići

15

LR.

32.

Tadić Miloš

 

Đurevići

75

LR

33.

Savčić Drago

1972.

Pale

14

LR

34.

Čančar Memiš

 

Kabernik

10

LR

35.

Tešević Simo

1929.

Drinsko

70

AŽ.

36.

Nešković Dragić

1936.

Vardište

40

LR.

37.

Mršević Nedeljko

 

Jagodina

10

 

38.

Novaković Bogdan

 

Rudo

100

LR

39.

Pečeničić Milija

 

Savići

22

LR

40.

Samouković Jankica

 

Ban Polje

10

LR

41.

Babić Milomir

 

Mesići

10

LR

42.

Furtula Strajin

 

Višegrad

-

-

43.

Miljević Jovo

1952

Vardište

5

LR

44.

Kurspahić Juso

 

Koritnik

21

LR

45.

Kurspahić Mirza

 

Koritnik

20

LR

46.

Marković Kirilo

 

Dubovo

11

LR

47.

Topalović Branislav

 

B.Jagodina

20

LR

48.

Kadrić Rasema

1952

Kaoštice

7

LR

49.

Knežević Milomir

1955

Kalate

 

LR

50.

Popović Tomislav

1967.

 

 

 

51.

Tasić Slavko

 

Tasići

20

LR

52.

Lemezan Rasim

 

Međeđa

20

LR

53.

Dragičević Dragan

 

Crnča

15

LR

54.

Kujundžić Rodoljub

 

Crnča

25

LR

55.

Baranac Radislav

 

Veletevo

20

LR

56.

Trifković Darko

1985

Granje

20

LR

57.

Čančar Husein

1926.

Nezuci

5

LR

58.

Šimšić Dragoljub

1973

Staniševac

10

LR

59.

Andrić Mira

 

Budimlije

10

LR

60.

Kuljanin Ranko

1967.

Okrugla

20

LR

61.

Andrić Blagoje

1956.

Vučine

25

LR

62.

Salić Mustafa

 

Drinsko

17

LR

63.

Žunić Selver

1967.

Međeđa

 

LR

64.

Bosankić Hamed

1950.

 

 

 

65.

Trifković Momčilo

1956.

D.Lijeska

10

LR

66.

Masal Slaviša

 

Vardište

10

LR

67.

Tomić Mladen

1973.

Vučine

30

LR

68.

Radovanović Mladen

1953.

Drinsko

40

LR

69.

Dikić Milan

1946.

 

 

 

70.

Ćupović Predrag

1965.

Budimlije

55

LR

71.

Radojčić Brane

1966.

Vardište

11

LR

72.

Rakić Milenko

1942.

Vardište

12

LR

73.

Lončarević Goran

1962.

Bjeljajci

5

LR

74.

Kapetanović Izet

 

Kapetanovići

25

LR

75.

Koldžić Kristina

1946.

Štrpci

55

LR-DB

76.

Vasiljević Zoran

1964

Đurovići

6

LR

77.

Jovičić Radomir

1952.

Vardište

13.

LR

78.

Vidaković Milovan

1945.

Draževina

5

LR

79.

Nalo Avdo

1936.

G.Crnča

14

LR

80.

Šimšić Miro

1980

Jelašci

15

LR

81.

Šušnjar  Milan

 

Jelašci

10

LR

82.

Đurić Strajo

1958.

Bikavac

-

-

83.

Vojinović Zoran

 

Blace

7

DB

84.

Tešević Boško

1968.

Pijavice

5

LR

85.

Šeta Mujo

19948.

Klašnik

10

LR

86.

Ćato Omer

1963.

Strmica

24

LR

87.

Blagojević Nedeljko

1949.

Potkozara

70

LR

88.

Šetkić Muhamed

1958.

Rohci

22

LR

89.

Selak Nazira

1934.

Međeđa

26

LR

90.

Muratspahić Nedžad

1974.

Đakovići

15

LR-FAR

91.

Karović Fehim

1969

Jabuka

55

LR

92.

Vuković Mile

1964.

Bikavac

5

LR

93.

Ristanović Miroslav

1975.

Štavanj

 

 

94.

Novaković Nikola

 

Bikavac

5

LR

95.

Dikić Rajko

1972.

Loznica

 

 

96.

Ćetković Miloje

 

Mokronozi

350

LR

Spisak sačinila: Kakuća Dragica


[ vrh strane ]

 Sajt je urađen uz finansijsku pomoć Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske.

eXTReMe Tracker